Adımlar


Adımları izlemek için aşağı in.

0- Organik Kimya'yı bitir misiniz? ⌛


1- Organik Kimyaya Giriş ⌛


2- Karbonun Allotropları ⌛


3- Molekül ve İyonların Levis Yapıları ⌛


4- Rezonans - Tautomeri - Koordine Kovalent Bağ ⌛


5- Hibritleşme ve Molekül Geometrisi ⌛


6- Hibritleşme Konusuyla İlgili Seçme Sorular ⌛


7- Alkanların Genel Özellikleri ve Alkil Grupları ⌛


8- Dallanmış Alkanların Adlandırılması ⌛


9- Sikloalkanların Özellikleri ve İsimlendirilmesi ⌛


10- Alkanların Verdiği Tepkimeler ⌛


11- Alkanlarda izomerlik ve Kaynama noktaları ⌛


12- Alkenlerin Özellikleri ve İsimlendirilmesi ⌛


13- Alkenlerde İzomerlik (cis - trans) ⌛


14- Sikloalkenlerin Özelikleri ve İsimlendirilmesi ⌛


15- Alkenlerin Elde Edilme Tepkimeleri ⌛


16- Alkenlerin Tepkimeleri ⌛


17- Alkinlerin Özellikleri ve İsimlendirilmesi ⌛


18- Alkinlerin Elde Edilme Tepkimeleri ⌛


19- Alkinlerin Verdiği Tepkimeler ⌛


20- Aromatik Bileşikler ⌛


21- Alkollerin Genel Özellikleri ⌛


22- Alkollerin İsimlendirilmesi ⌛


23- Eterlerin Özellikleri ve İsimlendirilmesi ⌛


24- Alkollerin Eldesi ⌛


25- Alkollerin Tepkimeleri ⌛


26- Eterlerin Eldesi ve Tepkimeleri ⌛


27- Aldehit ve Keton (1.Bölüm) ⌛


28- Aldehit ve Keton (2. Bölüm) ⌛


29- Aldehit ve Keton (3.Bölüm) ⌛


30- Aminler (Eski Müfredat) ⌛


31- Karboksilik Asitler (1.Bölüm) ⌛


32- Karboksilik Asitler (2.Bölüm) ⌛


33- İskelet - Çizgi - Çubuk Formülü ⌛


34- [MEB Kazanım Testi] Karbon Kimyasına Giriş 1 ⌛


35- [MEB Kazanım Testi] Karbon Kimyasına Giriş 2 ⌛


36- [MEB Kazanım Testi] Karbon Kimyasına Giriş 3 ⌛


37- [MEB Kazanım Testi] Karbon Kimyasına Giriş 4 ⌛


38- [MEB Kazanım Testi] Organik Bileşikler 1 ⌛


39- [MEB Kazanım Testi] Organik Bileşikler 2 ⌛


40- [Çıkmış Sorular 1] ⌛


41- [Çıkmış Sorular 2] ⌛


42- [Çıkmış Sorular 3] ⌛


43- [Çıkmış Sorular 4] ⌛


Tüm adımları tamamladığında konuyu da tamamlamış olursun.

Adımların içeriğini sadece üyeler görebiliyor. 👻